El municipi en xifres

Població (1.1.2013): 304 hab.
Extensió (km2): 13,83
P.J. Administratiu: VIC
Comarca: Osona
Telèfon: 93-8578075

Consulteu els següents enllaços per accedir a diversos informes socioeconòmics i estadístics generats i actualitzats per diferents institucions de Catalunya.

Idescat

Institut d’Estadística de Catalunya

Diputació de Barcelona

Indicadors socials

Informe social


Ajuntament d'Alpens
NIF: P0800400D
Plaša Major, 15 08587 Alpens
Tel: 93 857 80 75 . Fax: 93 857 80 32 . E-mail: alpens@diba.cat
Amb la
col·laboració de: