NotÝcies

Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar lĺimpacte econ˛mic i social del COVID-19

21 de maig del 2020

Acaba de sortir l'ajuda de lloguer per les persones afectades laboralment a
conseqüència del covid19. 


Es poden presentar sol·licituds fins el 30 de setembre.


    * La sol·licitud contempla pagament de lloguer a partir d'abril (els mesos de
       gener, febrer i març han d'estar pagats) i cancel·lació de microcrèdits en
       aquells casos que hagin demanat a la entitat bancària el microcrèdit degut
       a la denegació de la sol·licitud de moratòria per part del propietari.

 •    * La persona sol·licitant ha de ser la titular del contracte i l'afectada
       laboralment. Si al contracte hi ha un cotitular que no forma part de la
       unitat de convivència (fill, pare, germà...) haurà d'acreditar també estar
       afectat, si no pot acreditar-ho, l'ajut serà proporcional al titular
       afectat.
 •  
 •    * És incompatible amb l'ajut de lloguer si coincideixen amb els mateixos mesos
       els dos ajuts.
 •   * El tràmit s'ha de fer preferiblement online (a sota teniu l'enllaç), tot i
       que des de l'oficina d'habitatge tenen previst posar cites prèvies per
       aquelles persones que hi tinguin dificultats (també donaran cita per
       l'ajut de lloguer de cada any).


     * La guia que hi ha adjunt ja que queda força clar els dubtes que puguin

      anar sorgint. La primera part de la guia és la que informació que ja teníem, la

      segona part és la que parla d'aquest ajut de lloguer.


     Link per fer el tràmit telemàtic.


https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

Documents Adjunts:

Ajuntament d'Alpens
NIF: P0800400D
Plaša Major, 15 08587 Alpens
Tel: 93 857 80 75 . Fax: 93 857 80 32 . E-mail: alpens@diba.cat
Amb la
col·laboració de: