NotÝcies

MITJANS PER COMUNICAR CANVIS DE DOMICILI A TR└NSIT

18 de maig del 2020

Informació actualitzada sobre els mitjans que permeten la comunicació del canvi de domicili del Permís de Circulació i/o de Conducció evitant desplaçaments innecessaris als ciutadans (a més dels relatius a la tramitació presencial a les Prefectures de Trànsit i a les oficines de l’ORGT, que requereixen cita prèvia i que estan suspesos temporalment).
 

Ø PERMÍS DE CIRCULACIÓ:
 
- Per telèfon trucant al 060. Si el nou domicili coincideix amb el que figura a l'INE, es procedeix a anotar el canvi sol·licitat en el Registre de vehicles (cal que l'interessat s'hagi empadronat en el nou domicili 20-30 dies abans).

- A través de l'entorn web de la DGT mitjançant el registre electrònic:
 https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/cambia-domicilo-vehiculo/index.shtml
-Presencialment a les Prefectures de Trànsit. Cal demanar cita prèvia: https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/cita-previa-jefaturas/index.shtml
-Presencialment a una oficina de l’ORGT. Cal demanar cita prèvia: https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/CitaPrevia/citapreviaP0?NouTramit
 
Ø PERMÍS DE CONDUCCIÓ:

 

- Per telèfon trucant al 060. Es pot modificar el domicili a efectes de notificacions si aquest coincideix amb el que figura a l'INE (cal que l'interessat s'hagi empadronat en el nou domicili 20-30 dies abans).

 

- Des de l'app miDGT: https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt. Descarregant aquesta aplicació es pot consultar i modificar l'adreça de notificacions de forma gratuïta. A més, serveix per portar
en format digital el permís de conducció, així com la documentació dels vehicles (permís de circulació i fitxa tècnica dels vehicles matriculats a partir de novembre de 2016)

 

- A través de l'entorn web de la DGT mitjançant l'aplicació cl@ve, o bé mitjançant el Punto de Acceso General. Més informació en https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/cambio-de-direccion-para-notificaciones/  
-Presencialment a les Prefectures de Trànsit. Cal demanar cita prèvia: https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/cita-previa-jefaturas/index.shtml
-Presencialment a una oficina de l’ORGT. Cal demanar cita prèvia: https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/CitaPrevia/citapreviaP0?NouTramit

Ajuntament d'Alpens
NIF: P0800400D
Plaša Major, 15 08587 Alpens
Tel: 93 857 80 75 . Fax: 93 857 80 32 . E-mail: alpens@diba.cat
Amb la
col·laboració de: