NotÝcies

Pressupost 2017

15 de desembre del 2016

Ja es pot consultar el pressupost pel 2017 aprovat inicialment per l'Ajuntament d'Alpens.

Tota la documentació esta exposada al públic per un període de quinze dies hàbils per tal que es pugui consultar l'expedient instruït i presentar-hi al·legacions, si escau. Passat aquest termini, si no s'hi presenten reclamacions, quedarà aprovat definitivament i entrerà en vigor.

Documents Adjunts:

Ajuntament d'Alpens
NIF: P0800400D
Plaša Major, 15 08587 Alpens
Tel: 93 857 80 75 . Fax: 93 857 80 32 . E-mail: alpens@diba.cat
Amb la
col·laboració de: