Impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament d’Alpens ha delegat a l'Organisme de Gestió Tributària.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Oficina de Gestió Tributaria

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina gestora, la més propera al municipi d'Alpens és l'Oficina de Gestió Tributària de Vic.

Oficina Gestora:
C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r (Edifici El Sucre)
08500 VIC
T:93.472.92.00 F: 93.411.78.67
a/e: orgt.vic@diba.cat


Ajuntament d'Alpens
NIF: P0800400D
Plaša Major, 15 08587 Alpens
Tel: 93 857 80 75 . Fax: 93 857 80 32 . E-mail: alpens@diba.cat
Amb la
col·laboració de: