Informaciˇ Seu

- Titularitat i òrgans responsables de la gestió
- Disposició de creació de la seu electrònica i del registre
- Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments
- Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis
- Eines de validació de certificats
- Calendari de dies inhàbils

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament d'Alpens
L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

 

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alpens que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.
Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

 

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica

URL: https://www.alpens.cat/seu_electronica
Emès per a: Alpens
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Data emissió: 06/04/2011
Data venciment: 06/03/2015
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

Gestió Tributaria

URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Tramitació electrònica

URL: http://tram.ajuntaments.info
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

 

Eines de validació de certificats

  1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp
  • El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es
  •  

Calendari de dies inhàbils

Any: 2011

Calendari de festius: Accedir

Festes locals:
8 de març i 27 de setembre


Ajuntament d'Alpens
NIF: P0800400D
Plaša Major, 15 08587 Alpens
Tel: 93 857 80 75 . Fax: 93 857 80 32 . E-mail: alpens@diba.cat
Amb la
col·laboració de: