TrÓmits

LlicŔncia municipal "El Casino": Bar-restaurant amb terrassa i sala de festes amb espectacle

En què consisteix?

Expedient de tramitació de la llicència municipal de "El Casino": Bar-restaurant amb terrassa i sala de festes amb espectacle.

Per la societat Carbó Beser–Portell San, S.L. s’ha sol·licitat llicència municipal per desenvolupar l’activitat de bar-restaurant  amb terrassa i sala de festes amb espectacle, a l’edifici “El Casino” ubicat al carrer Ramal, 3, d’Alpens.

D’acord amb els articles 22 i 102 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, se sotmet a informació pública per un termini de vint dies, a comptar des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província,  perquè els qui es considerin afectats d'alguna manera per l'activitat puguin formular les al·legacions o suggeriments pertinents.

Quan es pot sol·licitar?

Fins l'01/07/20 (20 dies hÓbils a comptar de l'endemÓ de la publicaciˇ de l'anunci al BOPB)

Com iniciar el tràmit?

Presencialment

Ajuntament d'Alpens

Secretaria

Plaça Major, 15

08587  Alpens

Dilluns, dimecres i divendres de 9:15 a 13:45 hores

 

Per telèfon

938578075
De 9:15 a 13:45
Documentació necessària

Ajuntament d'Alpens
NIF: P0800400D
Plaša Major, 15 08587 Alpens
Tel: 93 857 80 75 . Fax: 93 857 80 32 . E-mail: alpens@diba.cat
Amb la
col·laboració de: