TrÓmits

Reforma parcial de la nau industrial Sati per al foment de la dinamitzaciˇ econ˛mica, la lluita contra l'envelliment i la prestaciˇ de serveis

En què consisteix?

El Ple de l’Ajuntament d’Alpens, en sessió ordinària de 21 de setembre de 2020, va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu Reforma parcial de la nau industrial Sati per al foment de la dinamització econòmica, la lluita contra l'envelliment i la prestació de serveis”.

 

Se sotmet el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament, per tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin oportunes. 

Quan es pot sol·licitar?

Fins el 16/11/2020 (trenta dies de l'˙ltima publicaciˇ al BOP i/o DOGC)

Com iniciar el tràmit?


Ajuntament d'Alpens
NIF: P0800400D
Plaša Major, 15 08587 Alpens
Tel: 93 857 80 75 . Fax: 93 857 80 32 . E-mail: alpens@diba.cat
Amb la
col·laboració de: