Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19

Dijous, 21 de maig de 2020 a les 00:00

Acaba de sortir l'ajuda de lloguer per les persones afectades laboralment a conseqüència de la Covid-19. 

Es poden presentar sol·licituds fins el 30 de setembre.

  • La sol·licitud contempla pagament de lloguer a partir d'abril (els mesos de gener, febrer i març han d'estar pagats) i cancel·lació de microcrèdits en aquells casos que hagin demanat a la entitat bancària el microcrèdit degut a la denegació de la sol·licitud de moratòria per part del propietari.
  • La persona sol·licitant ha de ser la titular del contracte i l'afectada laboralment. Si al contracte hi ha un cotitular que no forma part de la unitat de convivència (fill, pare, germà...) haurà d'acreditar també estar afectat, si no pot acreditar-ho, l'ajut serà proporcional al titular afectat.
  • És incompatible amb l'ajut de lloguer si coincideixen amb els mateixos mesos els dos ajuts.
  • El tràmit s'ha de fer preferiblement online (a sota teniu l'enllaç), tot i que des de l'oficina d'habitatge tenen previst posar cites prèvies per aquelles persones que hi tinguin dificultats (també donaran cita per l'ajut de lloguer de cada any).

La guia que hi ha adjunt ja que queda força clar els dubtes que puguin anar sorgint. La primera part de la guia és la que informació que ja teníem, la segona part és la que parla d'aquest ajut de lloguer.

Trobareu adjunt l'enllaç per fer el tràmit telemàtic.

Darrera actualització: 25.07.2020 | 20:48