Convocatòria d'ajuts de subministraments energètics 2023

Dijous, 2 de març de 2023

Us informem que s'ha obert la convocatòria d’ajuts de subministraments energètics que tenen per finalitat cobrir les despeses bàsiques de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) a les famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen al Consorci d’Osona de Serveis Socials i formen part de la convocatòria. 

Les sol·licituds es podran presentar de les següents maneres:

  • Per Internet a través de la web del Consorci: http://ajuts.osonaacciosocial.cat/
  • Directament als respectius ajuntaments de la comarca
  • A les oficines del Consorci de Serveis Socials d’Osona, Edifici Auditòrium – C/ Molí d’en Saborit, nº2, 1er pis, porta 3 – 08500 Vic, de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

 
El termini per a presentar la sol·licitud, juntament amb les factures de subministrament energètic i, si s’escau, del comprovant de pagament, és de l’1 de març fins el 17 de març del 2023.

Les factures han de ser emeses entre el 01/09/2022 i l’actualitat. Les factures poden estar pagades, o bé, pendents de pagament en el moment de presentar la sol·licitud.
En cas de no acreditar-se, s’entendrà que les factures no estan pagades i serà necessari que un cop atorgat l’ajut, dins el termini establert, es justifiqui el seu pagament.
L’import màxim a sol·licitar en despeses de factures és de 400 euros.

La justificació del pagament es realitza mitjançant l’acreditació del banc, de Correos o comprovant de l’entitat subministradora. El termini màxim per presentar la documentació justificativa de l’ajut que es concedeixi serà fins el dia 19 de maig de 2023.

 
Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones beneficiàries dels ajuts han d’estar empadronats al municipi, i viure de forma habitual a l’habitatge. Per concedir els ajuts es tindran en compte les següents valoracions econòmiques, descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. Si es superen aquests llindars econòmics, tenint en compte els membres residents al domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà.
 

 
Els beneficiaris del tram A hauran de complir algun dels criteris següents:

  • Acreditació de família nombrosa
  • Resolució de grau de dependència
  • Acreditació de família monoparental
  • Reconeixement d’almenys un 33% de discapacitat

Els beneficiaris del tram B i C, si no superen els llindars econòmics, la sol·licitud serà concedida.

Podeu clicar a l'enllaç INFORMACIÓ ADDICIONAL per poder consultar totes les bases.
 
Per qualsevol aclariment es pot contactar amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials al telèfon 93 171 00 73 de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h i a través de ajuts@cssosona.cat

Darrera actualització: 2.03.2023 | 09:57