Projecte de construcció d’un cobert ramader per a explotació cabruna ecològica a la finca El Soler d’Alpens

ANUNCI

En compliment de l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet a informació pública el projecte de construcció d’un cobert ramader per a explotació cabruna ecològica a la finca El Soler del municipi d’Alpens, presentat per Pol Casanovas Viaplana.

El projecte estarà a exposició pública a les oficines de l’Ajuntament d’Alpens (Plaça Major, 15 d’Alpens. Telèfon 938578075) i també es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alpens www.alpens.cat, a l’enllaç:

https://www.alpens.cat/ajuntament/hisenda-obres-urbanisme-i-medi-ambient/ durant el termini de vint dies hàbils, a comptar del dia següent de la data de l’última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari comarcal El 9 Nou, a fi que es pugui consultar i presentar-hi les reclamacions que es considerin oportunes.

 

Alpens, 11 de març de 2022

Montse Barniol Carcasona

Alcaldessa

Darrera actualització: 15.03.2022 | 11:01