Reforma parcial de la nau industrial SATI

ANUNCI

De l'Ajuntament d'Alpens, sobre aprovació definitiva d’un projecte.

El Ple de l’Ajuntament d’Alpens, en sessió ordinària de 20 de novembre de 2020, va aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu “Reforma parcial de la nau industrial Sati per al foment de la dinamització econòmica, la lluita contra l'envelliment i la prestació de serveis”.

Es fa públic per a general coneixement.

Alpens, 23 de novembre de 2020
Montse Barniol Carcasona
Alcaldessa

Darrera actualització: 1.09.2021 | 09:06