Borsa de personal - Monitor/a llar infants

Selecció de personal laboral per a una borsa de treball per cobrir un lloc de treball de monitor/a de la llar d’infants per futures incapacitats temporals i/o permisos de maternitat o altres, mitjançant el sistema de concurs lliure.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els aspirants que reuneixin els requisits de la base segona, durant 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPB.

Darrera actualització: 24.07.2020 | 13:19