Pla Local d’Ocupació 2023: Operari/ària de manteniment

 

Per resolució de l’alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament d’Alpens, de 24 d’abril de 2023, s’ha acordat:

Primer.- Aprovar la creació d’una borsa de treball pel lloc de treball d’operàri/ària de manteniment, per cobrir les necessitats que es puguin produir durant l’execució del programa Plans Local d’Ocupació 2023 de la Diputació de Barcelona, integrada per les persones que han superat el procés selectiu convocat a l’efecte i amb l’ordre determinat pel resultat d’aquest procés.

Segon.- Formalitzar amb Enric Rosell Iborra, primer aspirant de la borsa, un contracte laboral temporal, a partir del 2 de maig de 2023, pel lloc de treball d’operari/ària de manteniment a l’Ajuntament d’Alpens, en el marc del programa Plans Local d’Ocupació 2023 de la Diputació de Barcelona.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Alpens, 24 d’abril de 2023

 

Montse Barniol Carcasona

Alcaldessa

 

 

 

Darrera actualització: 25.04.2023 | 14:34