Procés selectiu Pla Ocupació 2024 Operari manteniment

Per resolució de l’alcaldia de 8 de maig de 2024, s’ha acordat:

 

Primer.- Aprovar la creació d’una borsa de treball pel lloc de treball d’operàri/ària de manteniment, per cobrir les necessitats que es puguin produir durant l’execució del programa Plans Local d’Ocupació 2024 de la Diputació de Barcelona, integrada per les persones que han superat el procés selectiu convocat a l’efecte i amb l’ordre determinat pel resultat d’aquest procés.

 

Segon.- Formalitzar amb Enric Rosell Iborra, primer aspirant de la borsa, un contracte laboral temporal, a partir del 15 de maig de 2024, pel lloc de treball d’operari/ària de manteniment a l’Ajuntament d’Alpens, en el marc del programa Plans Local d’Ocupació 2024 de la Diputació de Barcelona.

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Alpens, 8 de maig de 2024

 

Toni Prat San

Alcalde

 

Darrera actualització: 9.05.2024 | 09:10