Procés Selectiu Plans d'Ocupació 2017-2018

Selecció de personal laboral per als llocs de treball de monitor/a infantil i operari/ària de serveis, mitjançant el sistema de concurs lliure.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els aspirants que reuneixin els requisits de la base segona, fins el 3 d'abril de 2017 (durant 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci a l'e-Tauler).

Canals de tramitació:

  • Telefònicament

    Tel: 938 578 075 (matins de 9 a 14 h i tarda dilluns de 16 a 19 h)

Darrera actualització: 24.07.2020 | 13:30