Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Servei d’aigua concessionat a l’empresa AGBAR (www.agbarclients.cat)

  • Reclamacions: 900 405 070.
  • Atenció comercial: 934 953 540
  • Incidències i avaries a la xarxa: 900 304 070.
  • Informar lectures: 900 816 101.
Darrera actualització: 8.01.2021 | 09:37