Suport a la ciutadania en la tramitació electrònica

El Servei Fem-ho fàcil és un canal de suport telefònic a la ciutadania en la relació electrònica amb el seu Ajuntament i és gratuït.

A través d’aquest servei de suport, la ciutadania pot resoldre dubtes i rebre atenció personalitzada per realitzar  tràmits a través d’internet, com ara superar dificultats amb l’ús dels sistemes d’identificació i signatura digitals, presentar qualsevol sol·licitud a través d’internet o accedir a notificacions electròniques.

També es un servei que poden gaudir les empreses i entitats, si tenen dificultats per presentar factures electròniques, participar de licitacions públiques, presentar-se a un ajut o subvenció o realitzar qualsevol altra sol·licitud pel canal electrònic.

Amb aquest servei gratuït la Diputació de Barcelona dona suport en aquesta relació telemàtica.

Avantatges

  • Afavoreix la distància social i la reducció de la mobilitat.
  • Presta atenció personalitzada i especialitzada en relació a factures, notificacions, instàncies i sol·licituds electròniques.
  • Ofereix suport per sol·licitar electrònicament documents/tràmits municipals necessaris per a la gestió d’ajuts econòmics i socials.

Resol tot tipus de consultes relacionades amb la tramitació electrònica de l’Ajuntament:

  • Presentació de sol·licituds.
  • Ús de sistemes d’identificació: alta de l’idCAT Mòbil, certificats digitals (alta de l’IDCAT, petició de certificats de representant de persona jurídica...)
  • Creació i presentació de factures.
  • Accés a notificacions electròniques.
  • Verificació de documents.
  • Signatura electrònica de documents.
Darrera actualització: 7.04.2022 | 16:21