Cens d’animals domèstics

El cens d’animals domèstics és una eina a través de la qual es controla la població d’animals domèstics de companyia del municipi, bàsicament gossos i gats, amb la finalitat de programar i realitzar activitats i campanyes destinades a la promoció de la salubritat pública, relacionades amb la tinença d’animals domèstics. S’han de censar tots els animals de companyia (gossos i gats) que tinguin la residència habitual al municipi, independentment de la residència del seu propietari.

Quin cost té:

Gratuït

Cal aportar:

  • Fotocòpia del DNI del propietari
  • Fotocòpia de la documentció acreditativa i sanitària de l’animal: cartilla veterinària
  • Cens d'animals

Canals de tramitació:

  • Presencial

    a les oficines municipals

Darrera actualització: 24.07.2020 | 12:09