Canvi de domicili del permís circulació i/o de conducció

Tramitar davant la prefectura provincial de trànsit el canvi de domicili del permís o llicència de circulació dels vehicles i del permís o llicència de conducció.

Permís de circulació:

- Per telèfon trucant al 060. Si el nou domicili coincideix amb el que figura a l'INE, es procedeix a anotar el canvi sol·licitat en el Registre de vehicles (cal que l'interessat s'hagi empadronat en el nou domicili 20-30 dies abans).

- A través de l'entorn web de la DGT mitjançant el registre electrònic: https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/cambia-domicilio-vehiculo/index.shtml

- Presencialment a les Prefectures de Trànsit. Cal demanar cita prèvia: https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/cita-previa-jefaturas/index.shtml

- Presencialment a una oficina de l’ORGT. Cal demanar cita prèvia: https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/CitaPrevia/citapreviaP0?NouTrami

Permís de Conducció:

- Per telèfon trucant al 060. Es pot modificar el domicili a efectes de notificacions si aquest coincideix amb el que figura a l'INE (cal que l'interessat s'hagi empadronat en el nou domicili 20-30 dies abans).

- Des de l'app miDGT: https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt. Descarregant aquesta aplicació es pot consultar i modificar l'adreça de notificacions de forma gratuïta. A més, serveix per portar en format digital el permís de conducció, així com la documentació dels vehicles (permís de circulació i fitxa tècnica dels vehicles matriculats a partir de novembre de 2016)

- A travès de l'entorn web de la DGT mitjançant l'aplicació cl@ve, o bé mitjançant el Punto de Acceso General. Més ninformació en https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/cambio-de-direccion-para-notificaciones/  

-Presencialment a les Prefectures de Trànsit. Cal demanar cita prèvia: https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/cita-previa-jefaturas/index.shtml

-Presencialment a una oficina de l’ORGT. Cal demanar cita prèvia: https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/CitaPrevia/citapreviaP0?NouTramit

Darrera actualització: 14.02.2023 | 11:38