Oferta d'ocupació de l'Ajuntament

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública en línia de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament d'Alpens.

Darrera actualització: 7.10.2020 | 12:18
Darrera actualització: 7.10.2020 | 12:18